onsdag 7 oktober 2015

SBWF2015 - Craft Beer to China, ölrevolutionen pågår även där!

En av många spännande skolor/seminarium under årets ölfestival var onekligen denna. Under ledning av Peking-baserade Xiao Biao via tolken Hanna och Karl Karlsson från Nordic China Craft Beer Association.

Tyvärr var där endast en liten skara åskådare bestående av mig själv, 3 stycken utställare (2 bryggerier + 1 importör) och 2 stycken kinesiska journalister.

I Kina finns både världens bäst (mest) säljande öl - Snow - och den mängdmässigt största konsumtionen (dock inte per capita). Även om den största andelen består av industrimässigt producerad ljus lager (precis som i övriga världen) så finns det också i Kina ett växande intresse för hantverksöl och även en växande skara hantverks- och hembryggare.
Xiao Biao är kinesik ölguru, förutom att blogga  (ChinaBeerGeek) om, brygga och bedöma öl, så är han också pådrivande i flertalet kinesiska ölfestivaler med inriktning mot hantverksöl. Dessutom har han helt nyligen - slutet av september - påbörjat ett tidsbegränsat samarbete (promotor/utbildare) med Pekings bästa bryggeri-pub NBeer.

Det var mycket intressant och höra om det växande intresset för hantverksöl bland kinesiska öldrickarna - både importerat och inrikes. Jag har tagit del av resultatet av en omfattande statistisk undersökning som gjorts av de kinesiska folkets ölvanor. Det primära när kinesen - oberoende av i vilken landsände de bor - väljer vilken öl de köper/dricker är enligt undersökningen "Angenäm smak". En förväntad ökning av den genomsnittliga inkomsten  plus sjunkande priser på öl i Kina - kan ju leda till en ökad konsumtion. Den välutbildade kinesen visar dessutom ett växande intresse för lite exklusivare importerade öl - gärna hantverksöl.

Men att lyssna på - och hänga med - en föredragshållare som talar på ett för mig "främmande" språk - genom tolk - var inte helt lätt. Men som jag skrev tidigare - mycket spännande.

Intressant artikel (från 2014) om ölförsäljning i Kina - från cnbc.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar