fredag 19 februari 2016

Med fokus på ekologiska drycker - besprutning av eko-druvor?


Tänkte öppna upp bloggen för flera inlägg med annat grundämne än öl, här kommer ett försök att skriva om vin - givetvis med ekologisk koppling.

Det förekommer en del diskussioner om hur miljövänlig är egentligen ekologisk produktion - nu senast så dök det upp information om hur vinproducenter hanterar problemet med bladmögel - där konventionella producenter använder kemiska bekämpningsmedel (som inte får användas i eko-produktion) - då använder eko-producenterna istället kopparsulfat, vilket har fått många att ifrågasätta ekologiskt vin.

Nu har organisationen KRAV i sitt konsumentforum besvarat frågor om varför det är tillåtet att använda denna tungmetall också i produktionen av KRAV-märkta druvor.


Är det tillåtet att använda KOPPARSULFAT i produktion också av KRAV-märkta druvor?

Svar från KRAV;
Det stämmer att vi tillåter användning av kopparsulfat i vinodlingar för att bekämpa bladmögel. Idag är det en förutsättning för att kunna odla ekologiskt vin.
Det har gjorts studier på hur jorden påverkas av kopparsulfaten. I en metastudie från 2013 undersöktes ett stort antal vinodlingar i olika lägen med olika jordmåner där koppar har använts under lång tid. I studien konstaterar forskarna (Ruyters et al) att det inte gick att påvisa negativa effekter av koppar på växter eller markmikroorganismer. Här hittar du en sammanfattning av studien: https://www.researchgate.net/publication/233878...
Den ekologiska vinproduktionen har fördelar som med råge överväger nackdelen med användning av kopparsulfat. Konventionell vinodling är mycket bekämpningsmedelsintensiv och druvorna har regelmässigt höga resthalter vid analyser som görs av till exempel Livsmedelsverket. Därmed finns det hälsorisker och miljön skadas, vilket bland annat visar sig genom en mycket större biologisk mångfald i den ekologiska produktionen. I väntan på alternativ accepterar vi därför KRAV-certifiering av ekologiska viner som importeras från producenter som använder kopparsulfat.

Uppenbarligen är det olika regler för svensk produktion, för i samma diskussion dyker också följande svar upp;

Kopparsulfat är tillåtet i vinodlingar utomlands, däremot är det inte tillåtet i svenska frukt- och bärodlingar.
Det svenska klimatet har ett annat tryck av skadegörare och våra frukt- och bärproducenter klarar av att odla utan kopparsulfat. Eftersom förutsättningarna för ekologisk produktion ser olika ut i olika klimat och när det gäller olika grödor, är det inte i dagsläget optimalt att ha samma regler för import som för inhemsk produktion.
Motsvarande regler gäller också för de druvor som säljs som vanliga vindruvor och även russin.

Länk till artikel i KRAVs konsumentforum

OBS! Som framgår av texten i forumet så är det inte jag som ställt de ursprungliga frågorna eller lämnat svaren - jag bara redogör för hur KRAV har besvarat de uppkomna frågeställningarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar