tisdag 15 maj 2012

Ej direkt ÖL-relaterat - men viktigt ändå!

På önskemål från kampanjen "Stoppa barnäktenskap!" så lägger jag upp denna text i min blogg.

Hjälp mig att stoppa barnäktenskap!

Varje dag gifts 20 000 minderåriga tjejer bort. Många är inte ens femton år gamla.
Giftermålet gör att de går miste om grundläggande utbildning och utsätter dem för faror i form av våld, komplikationer av tidiga graviditeter, begränsad rörelsefrihet och tillgång till medier och information. I rädsla för att giftas bort flyr många unga tjejer till städerna där de riskerar att utsättas för trafficking.
I Amhara i norra Etiopien ingår FN-förbundet i ett samarbetsprojekt med FN:s befolkningsfond för att stoppa barnäktenskap. Det bästa sättet att förebygga barnäktenskap är att ge flickor utbildning. Flickor mellan 10 och 19 år får delta i ett utbildningsprogram och resultatet är fantastiskt. Tre gånger fler flickor går i skolan där projektet pågår och 90 procent färre flickor har blivit bortgifta.
Det här händer ju så långt bort kanske du tänker nu, det händer inte i Sverige. Här får man ju inte gifta sig som mindreårig. Jo det får man och det är inte speciellt svårt. Det är bara att gå in på länsstyrelsen.se och fylla i den här blanketten. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/manniska-och-samhalle/Intyg%20fran%20vardnadshavare%20vid%20ansokan%20om%20aktenskapsdispens.pdf
Den 24 maj presenterar den svenska barnäktenskapsutredningen ett förslag om att förbjuda barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Svenska FN-förbundet vill väcka opinion för att vi får ett sådant förbud i Sverige. Din hjälp behövs!
Jag stödjer Stoppa barnäktenskap. Jag tycker att du också ska gå in på www.facebook.com/stoppbarnaktenskap och gilla kampanjen. Ge även ett stöd till FN-förbundets internationella projekt genom att sms:a ordet FLICKA till 72 909 för att ge 50 kronor! Ett års utbildning för en flicka i Etiopien kostar ca 3 600 kronor. Med din hjälp kan vi hjälpa fler flickor!

FN-projekt i Berhane Hewan (Etiopien) vänder sig till flickor i åldrarna 10 till 19 år


Besök facebooksidan

Vill du också stödja denna blogg-kampanj?
KLICKA HÄR!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar