fredag 3 augusti 2018

Gårdsförsäljning - kan det vara något för Sverige?

Centerpartiet ordnade under torsdagen ett panelsamtal om gårdsförsäljningens eventuella framtid.
En av deltagarna var ordförande för Sveriges oberoende småbryggeriers förening, Claes Wernersson (från Qvänum Mat och Malt). Som representant för Centerpartiets deltog Kerstin Lundgren. Som moderator agerade mediaprofilen Pelle Thörnberg.
Lokalen var partiets lokala högkvarter i Stockholm (på Vanadisvägen) och jag var givetvis på plats.

Under kvällen var det också premiär för två öl från bryggeriet Flabbergast Brewing från Skåne. Robert Wedmo är politiskt engagerade i södra Sverige, han serverade två öl som de bryggt specifikt för Centerpartiet. Jag testade Landsbrygdens Pale Ale, en småtrevlig ofiltrerad brittisk ale. Den fick väldigt många ticks på Untappd under kvällen, nästan alla satte högt betyg.
Tomma glas och pithcers. Lånat foto från Centerpatiets Pressmeddelande.
 Flabbergast hade även en lager med sig, men den var inte fullt lika bra när jag testade den.
Pale Ale

Bryggare Robert

Bartender


Kerstin Lundgren (C) möter några bryggare
Deltagarna i panelen var väl insatta i ämnet, Kerstin Lundgren var med och drev igenom förslaget som ledde till att den första utredningen gjordes 2008 och har följt ärendet sedan dess. Både hon och Claes har en positiv inställning till idén med gårdsförsäljning. Samstämmighet finns också bland de drygt trettio personerna (flera från ölbranschen) i publiken som både lyssnar och kommer med både insatta och nyfikna frågor.

Pelle Thörnberg och Claes

Panelen samlad, samtalet kan börja.

Det kanske skulle kanske behövts någon "motståndare" för att göra samtalet lite mer intensivt. Överlag är jag ändå mycket nöjd med samtalet och den informationen som framkom under kvällen.

Min lilla sammanställning av bakgrunden;
Frågan om huruvida gårdsförsäljning ska tillåtas i Sverige har diskuterats rätt länge, på senare år allt mer intensivt. Minst två (politiskt tillsatta) utredningar har genomförts, samtliga har kommit fram till att det inte är möjligt att tillåta denna försäljningstyp av alkoholhaltiga drycker. När den första utredningen var färdigställd så fick den plats på inte mindre än fem hela A4-sidor!

Varför behövs det ens utredas? I samband med att Sverige gick med i EU så fick vi på undantag behålla alkoholmonopolets särställning. Om vi nu skulle införa gårdsförsäljning så menar utredarna att detta skulle kollidera med dessa undantagsregler. Enda alternativet skulle vara att helt ge upp monopolet och släppa försäljningen av alkohol fri för alla, inte bara lokala småproducenter. Något som enligt utredarna skulle ha en förödande effekt på den svenska folkhälsan.
Just folkhälsoperspektivet anser vissa också hotas mer direkt av själva idén med gårdsförsäljning, även om systembolaget fortsätter att sköta alkoholförsäljningen i stor skala. Den ökade tillgången skulle orsaka ökad konsumtion och därmed också lidande för både konsumenter och deras nära och kära, utöver hotet mot folkhälsan.

Tidigare i år så röstade riksdagen igenom ett förslag att saken återigen skulle utredas, givetvis med förutsättningen av monopolets särställning förblir orubbad. En kompromisslösning som krävdes för att socialutskott ens skulle låta förslaget läggas fram i kammaren.
Förslaget röstades igenom med liten marginal, regeringspartierna och vänsterpartiet röstade nej. Jag kan tycka att det är lite överraskande att ett parti som Kristdemokraterna röstar ja i frågan som de intensivt motarbetat tidigare. Det finns enligt mig anledning att tro att det var just KD som krävde kompromissen.
Jag tror inte att något av de partierna som röstade igenom förslaget har någon total överenskommelsen inom partiet att gårdsförsäljning bör (eller inte bör) införas, det flesta partierna verkar (enligt min uppfattning) vara rätt splittrade.

Så också Centerpartiet även om det finns en klar majoritet för inom partiet vad jag förstår.
De har ju en nybliven lokalpolitiker i Västsverige, Christian Nielsen, som privatperson drev han frågan om (för) gårdsförsäljning en längre tid.
Christian skapade för en tid sedan Facebook-communityn "Ja till försäljning av hantverksproducerat öl i Sverige". Han startade även en pågående namninsamling med krav på att regeringen ska tillsätta en oberoende alkoholkommission (igen). Dessutom är han återkommande gästskribent hos ÖLPODDEN, dock inte nödvändigtvis med direkt koppling till just denna fråga.
För några år sedan uttalade sig partiets landstingsråd i Stockholm, Gustav Hemming, positivt om tanken att tillåta gårdsförsäljning. Varför inte låta några lokala bryggerier ingå ett test?
Gårdsförsäljning är ju nu kanske inte primärt en fråga för landstinget, även om någon som skulle kunna påverka regionens företagare positivt kanske också skulle kunna tillföra länet en del good will.

Ett citat Kerstin Lundgren (C), (kopierat från pressmeddelande);
Genom att tillåta gårdsförsäljning kan småföretagare både på landsbygden och i skärgården få möjlighet att blomstra. Vi måste därför gå från ord till handling och ge denna växande bransch rätt möjligheter.
Länk till Centerpartiets pressmeddelande.


Mina tankar, frågor och eventuella svar om gårdsförsäljning kan sammanfattas på följande sätt.

  • ÄR GÅRDSFÖRSÄLJNING EN VIKTIG VALFRÅGA FÖR GEMENE MAN? (varför röstades förslaget igenom just under valår?) Troligtvis inte utanför gruppen av närmast sörjande, branschfolk och givetvis nykterhetsförespråkarna.
  • FOLKHÄLSOFARA MED GÅRDSFÖRSÄLJNING? (vilka åker till producenten (oftast inte lika centralt som systembolaget) för att besöka & handla där? knappast någon högriskgrupp, eller?) Jag förstår knappt ens frågan, det extrema inflödet av alkoholhaltiga drycker över rikets gränser är möjligen ett hot mot folkhälsan, och även större konkurrent till Systembolagets fortsatta monopol.
  • FÖRDELAR MED GÅRDSFÖRSÄLJNING? (stödjer hantverksbryggerier direkt, turistnäringen). Miljömässigt finns en klar fördel, istället för att transportera lådvis med produkter från producenten till närmaste butik eller till lagret i Örebro, så säljer producenten istället direkt till kunden. Staten går inte miste om några skatteintäkter och kunden får glädjen att träffa producenten på ett mer intimt sätt. Något som snarare ökar intresset för bra smaker än stor och stark mängdkonsumtion.
  • HUR MÅNGA (små) PRODUCENTER ÄR INTRESSERADE? (mycket byråkrati, utbildning, regler, lagar som kanske skrämmer bort mindre producenter, eller?) Enligt Claes Wernersson, ordförande i Sveriges oberoende småbryggeriers förening, så är ca 75%  av deras medlemmar (knappt 40 stycken medlemmar) i dagens läge intresserade att köra gårdsförsäljning.
  • REGLER FÖR GÅRDSFÖRSÄLJNING? (som för andra försäljningsställen, inkl krogar, ålders- & nykterhetskontrol, mängdbegränsningar, öppettider (helger kvällar 24/7?) ). Svenska staten lär ju knappast tillåta några "drive-through"-försäljare.
  • INKÖP AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER I SVERIGE 2020? Stora mängder köps hos systembolaget, men hur mycket strömmar in över våra gränser, mer eller mindre för eget bruk? Svenska bryggerier skickar sin produkter till border shops där de säljs billigt för att sedan transporteras hem till Sverige igen av konsumenten, inte sällan "pallvis". Hur mycket alkohol tas in svart och säljs vidare utan någon som helst kontroll?
  • VAD HÄNDER OM? (.... EU kräver att Sverige skrotar monopolet? ) Svenska folket har ju skyddats av staten via motboken och systembolaget i snart 100 år. Vi lever i det så kallade spritbältet, är risken stor att medborgarna återfaller i extremt hälsofarlig konsumtion om vi släpper loss på restriktionerna?
Jag stödjer utan tvekan tanken med kontrollerad gårdsförsäljning, gärna i samförstånd med Systembolagets fortsatta varande. Det enda som i nuläget verkar som en rimlig stoppkloss i det arbetet är en skrivelse i den överenskommelsen som slöts i samband med EU-inträdet, för att säkerställa att Sverige skulle kunna fortsätta med en restriktiv alkoholpolitik, med kontrollerad statlig försäljning.
Går det att hitta en lösning för att kringgå skrivningen om att inte ge fördelar för vissa (inrikes-)producenter jämte sina eu-konkurrenter? Jag tycker det borde vara rimligt att kunna uppdatera en överenskommelse som slöts för drygt tjugo år sedan.
Det har hänt mycket, både i Sverige och inom EU, sedan dess.

Relaterade länkar;

Sveriges oberoende småbryggeriers föreningen om gårdsförsäljning
Wikipedia om Gårdsförsäljning
IOGT/NTO om Gårdsförsäljning
Systembolaget om Gårdsförsäljning
Alkoholkommissionen
Kommissionen las ner ens innan den hunnit startat sitt arbete!? Skulle utreda hur alkohol inhandlades i Sverige och av svenskar. Så här stod det att läsa på deras hemsida i maj 2018;
I dag lanseras Alkoholkommissionen som får till uppdrag att se över hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och förbättras och den kontrollerade försäljningen stärkas. Bakom initiativet står Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. Ordförande för kommissionen är förre finansministern Erik Åsbrink.
I dag saknas en offentlig debatt om de utmaningar och möjligheter som globalisering, EU-handel och förändrade attityder innebär för den svenska alkoholpolitiken. Syftet med kommissionen är att belysa hur den svenska alkoholpolitiken fungerar i dag och hur den kan utvecklas. I fokus står frågor om införsel och okontrollerad försäljning, dess ekonomiska och sociala konsekvenser.
Det dröjde inte länge (2 juli) innan ordförande hoppade av sitt uppdrag och sen var det ingen som ville fortsätta.

Tack till Centerpartiet i Stockholm för att de ordnade detta panelsamtal, och panelen för ett intressant och givande samtal. Stort tack även till Peter och Loa som skötte baren felfritt!

OBS! Alf Tycker Om Öl är en partipolitiskt obunden dryckesblogg.

EDIT - jag har gjort några korrigeringar vad gäller namn på en person som närvarade och en annan som inte gjorde det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar