fredag 13 februari 2015

Med fokus på ekologisk öl - E-bok om belgisk eko-öl


Bild lånad med författarens tillstånd

Jag har - enligt släktforskande gammel-faster - Vallon-blod i mina ådror, därför är det lite konstigt att jag ännu inte fullt ut lärt mig att uppskatta den generellt så älskade belgiska öltraditionen.
Just Belgien är ju dessutom ett land där det produceras en hel del ekologisk öl, något som sakta men säkert gått upp för mig.

Genom Jens Skrubbe fick jag möjligheten att köpa in en nyligen till engelska översatt e-bok (pdf) om ekologisk öl i Belgien.
Belgian Organic Beers är skriven av Elke Aerts, hon är författare - bland annat vegetarisk kokbok och ölrecept - ligger dessutom bakom tidningen Visita, ett "Eco lifestyle magazine".


Elke Aerts
Boken börjar med en kort historisk genomgång - där hon konstaterar att den ursprungliga ölen givetvis var "ekologisk". Men hur människans tekniska utveckling också kom att mer eller mindre direkt inverka på innehållet i vår älskade dryck - från Justus von Liebig (1830) till Stanley Norman Cohen (1974).
.......people have also been engaged in chemical intervention in the production of our food for over 150 years.
I dagens läge så ses ju den "naturliga" produktionen av råvarorna som onödigt kostsamma, medans användandet av diverse "kemikalier" anses vara absolut nödvändigt för att maximera produktionen.

Hur kommer våra kroppar och miljö reagera på den allt mer utbredda användningen av GMO (Genetiskt Modifierade Organismer) i våra livsmedel?
Mankind has been crossing of plants and animals for centuries in order to
develop new varieties.

Närproducerat? I boken skriver hon också om det faktum att några bryggerier jobbar för att så mycket som möjligt av de råvaror som används i produktionen också är närproducerat (eller egenproducerade) - inte nödvändigtvis ekologiskt - för att korta ner transportsträckorna och minskar antalet transporter till bryggeriet.

Min kommentar till detta; Nu är ju inte själva transporten det stora problemet i miljöhänseende. Transporternas negativa miljöpåverkan är avsevärt mindre än den konventionellt producerade jordbruksprodukten. Vem vill egentligen bo granne med en bonde som använder giftiga besprutningsmedel och kemisk gödsel

BRYGGERIER - några av alla de belgiska bryggerier som producerar ekologiskt öl får också en närmare genomgång.
What’s in a name? Brewery Anders! (Dutch translation for ‘different’)
  • Anders! agerar brygghus åt ett antal fantombryggare utan eget brygghus/utrustning. De blev eko-certifierade 2013. Det är kostsamt få sin verksamhet eko-certifierad, istället för att 20 stycken enskilda bryggerier gör det så går de ihop om kostnaden och brygger sina eko-öl i det certifierade bryggeriet. Här bryggs bland andra Jessenhofke, Delta och Bufo (från Gageleer). Bryggeriet har i dagsläget produktionskapacitet motsvarande 15-16 000 hektoliter/år. Men när den andra brygghallen är färdigbyggde i början av 2015 som kommer de att kunna brygga ungefär 25 000 hektoliter/år.
  • Arvum - Pieter och Gert samarbetar med egenproducerad ekologiskt korn, brygger en alkoholsvag lunchöl, detta öl bryggs hos Anders! Motsvarande 20% av inkomster från försäljningen av denna öl går till naturbevarande insatser. "Nature preservation"
  • Leireken 
  • Gageleer
  • Cantillion - kanske det allra mest kända belgiska ölbryggeriet, som också har ett antal 100% organic Lambics.
  • Belgoo 


I slutet av boken förekommer en lång lista med Belgiska öl som är ekologiska, jag vet inte om den är "komplett" men den är rätt diger.
I Sverige - Systembolaget - finns ett begränsat antal ekologiska öl från Belgien, alla utom en av dem enbart i beställningssortimentet och dessutom med kollikrav.

Belgien består av 2 rätt vitt skilda landskap - Flandern i norr och Vallonien i söder, finns det någon stor skillnad mellan distrikten vad gäller ekologisk produktion? Denna bok fokuserar rätt klart på de nordligare bryggerierna i Flandern.
Bland de vallonska bryggerierna som brygger mycket ekologisk öl finns bland andra Dupont  Caracole, Binchoiche och ovan nämnda Belgoo.
Jag vet inte huruvida det är någon större skillnad mellan de 2 regionernas inställning till produktion och konsumtion av ekologisk öl. Men vad jag vet så konsumerar den belgiska befolkningen (likt de flesta andra nationaliteter) generellt övervägande ljus industrilager snarare än traditionellt hantverksproducerad öl, vare sig det gäller ekologisk eller konventionell.


Alla bilder och citat är lånade - med författarens tillstånd - från boken och  hemsidan.

Stort tack till Elke Aerts för denna bok, mycket läsvärd och lärorikt om öl i allmänhet och ekologisk öl (från Belgien) i synnerhet.


Länkar;
Hemsida; Belgium Organic Beers
Här kan du själv köpa ett exemplar av e-boken.
Facebook; Organic Beers (Mat/dryck)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar