onsdag 23 maj 2018

Med fokus på ekologisk öl - PU:REST med renat avloppsvatten!

På fredag, 25 maj 2018, så är det premiär för Sveriges första öl som hämtat sitt vatten direkt från reningsverket, första ölet bryggt på rent avloppsvatten!
Pressbild av Cohn & Wolfe lånad från bryggeriet.

De bryggerier som använder kommunalt kranvatten använder ju också vatten som gått samma väg, via reningsverk ut i sjöar där vattenverket sedan hämtar upp sitt vatten för att pumpa runt det till våra kranar.
Men Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sveriges samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet kapar ju bort omvägen och går direkt från reningsverket till bryggeriet.

Vi har tekniken för att återvinna vatten med en kvalitét som är minst lika bra och säker som vanligt kranvatten, men många kan vara skeptiska till att dricka renat avloppsvatten. Därför kontaktade vi vår granne Nya Carnegiebryggeriet för att fråga om de var intresserade av att brygga öl på vårt återvunna vatten. Ytterst handlar detta om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och för värdet av rent vatten, säger Staffan Filipsson, projektledare vattenrening, på IVL Svenska Miljöinstitutet.  [från press-release]

Pressbild av Cohn & Wolfe lånad från bryggeriet.
 När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen. Som en miljömedveten aktör i livsmedelsbranschen delar vi synen på att både producenter och konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om jordens resurser. Vi försöker alltid hitta klimatsmarta lösningar i vårt bryggeri. Till exempel omvandlas våra maltrester till biogas, vi använder grön el i bryggeriet och vi sorterar matavfall i vår restaurang. Det kändes självklart att vi skulle brygga PU:REST som en ekologisk och kristallklar pilsner eftersom det är en ren och ”naken” ölstil, säger bryggmästare Chris Thurgeson på Nya Carnegiebryggeriet. [från press-release]

Ölen är en klassisk pilsner, givetvis ekologisk och klockar in på 4.8% abv. Bryggd på ekologisk pilsnermalt, ekologisk Spalterhumle, Brooklyn House lagerjäst och återvunnet vatten från Hammarby Sjöstadsverk.

Förutom fredagens premiär, så kommer ölen också att serveras på utvalda krogar och festivaler, och under Smaka på Stockholm under perioden femte till tionde juni i år.
På systembolaget dyker den upp först den 2 juli i år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar