fredag 16 maj 2014

Kunskapen om mikrobryggt öl är undersökt - den reviderade versionen.

I det tidigare inlägget redovisade jag lite väl noggrant resultatet av den genomförda undersökning, det inlägget har därför tömts helt på innehåll.
Efter samråd med en representant från beställaren av undersökningen - Galatea - så kommer jag i denna version redovisa bara vilka frågor som ställts och mina egna kortfattade slutsatser kring frågeställningar och resultatet.


Hur insatt är medel-Svensson i ämnet Mikrobryggd öl?

Novus har genomfört undersökningen på uppdrag av importören/distributören Galatea, i formen av en webenkät. 1047 personer, män & kvinnor i ålder 18-79 år tillfrågades och svarsfrekvensen låg på 57%. Urvalet är från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Undersökning pågick under perioden 13-18/3 2014.
Resultatet visar på att kunskapen/intresset för ämnet skiljer sig rätt markant i olika åldersgrupper och beroende på var man bor i landet.

Fråga 1; Dricker du öl?
Min slutsats - fler män än kvinnor dricker öl, ingen stor överraskning. Jag tycker ändå att andelen kvinnor som svarat ja är rätt hög. Åldern - många äldre som dricker öl. Värt att tänka på - denna frågeställning särskiljer inte hantverksöl från industriellt framställd öl.
Mitt svar - Hell yes! Det vill säga ofta.

Fråga 2;  Vet du vad definitionen av ett mikrobryggt öl är?
Definitionen av mikrobryggt öl; Ett mikrobryggt öl bryggs hantverksmässigt i små bryggverk (upp till några tusen liter) med fokus på råvarorna. Ölen innehåller en hög andel malt och humle för ökad smakrikedom och variation.
Min slutsats - Inga stora överraskningar här, frågan är väl huruvida någon kontroll av den verkliga kunskapen hos de som svarat ja på frågan.
Mitt svar - helt och hållet

Fråga 3;  Vet du vad en IPA är?
Definition av IPA; India Pale Ale (IPA) är ett överjäst öl som kom till på 1800-talet för att klara transporten mellan England och Indien genom en högre dos humle. Idag brygger i stort sett samtliga mikrobryggerier en IPA vilket gjort ölstilen till en symbol för den nya öltrenden.
Min slutsats - mångt och mycket en generationsfråga, även om andelen pensionärer ändå är  högre än vad jag förväntat. Men återigen så är ju frågan huruvida kunskapskontroll genomförts.
Mitt svar - Definitionen (som jag hämtat från Galateas pressrelease) kan ju diskuteras. Många hävdar med bestämdhet att IPA existerade innan exporten av ale till Indien kom igång - frågan är bara varför den kallades India Pale Ale? Men jag känner väl till bägge historierna - sen kan det ju diskuteras om det förklarar vad en IPA är?

Fråga 4;  Har du någon gång druckit ett mikrobryggt öl?
Min slutsats - återigen stora skillnader mellan generationerna, men också en rätt stor andel pensionärer som svarat ja, medans kvinnorna ligger lite lägre än jag förväntat mig. Min egen åldersgrupp har en rätt hög andel jakande svar.
Mitt svar - Ja, med all säkerhet!

Fråga 5; Tror du att du kommer dricka mer eller mindre mikrobryggt öl i framtiden?
Min slutsats - så många som en fjärdedel svarar att de kommer att öka sin konsumtion av hantverksöl! Bland de som svarat vet ej kan det ju också finnas sådana som kan tänkas öka sin konsumtion eller åtminstone bibehålla den nuvarande nivån.
Mitt svar; jag tror inte att jag kommer öka min andel mikrobryggt öl, men inte heller minska den.

Fråga 6; Tycker du att det är lätt eller svårt att veta om ett öl är mikrobryggt?
Min slutsats - återigen så förvånas jag lite grand (positivt) av kunskapsnivån hos pensionärerna.
Mitt svar - ganska lätt. Är Gotland och Brutal Brewing verkligen hantverksöl? Eller Goose Island för den delen?

Fråga 7; I vilken grad känner du till följande mikrobryggda ölmärken?
·         Nils Oscar Company 
·         Gotlands Bryggeri
·         St Eriks Bryggeri
·         Oppigårds Bryggeri
·         Jämtlands Bryggeri
·         Sigtuna Brygghus
·         Nynäshamns Ångbryggeri
·         Dugges Ale & Porter Bryggeri
Min slutsats - frågan är lite klöddigt formulerad - varför inte mikrobryggerier? Lite väl höga siffror på "inte alls".
Mitt svar - jag känner alla! Dock ingen överdriven direkt kännedom kring Gotland........

Slut på undersökningen.

Min korta sammanfattning.
Bland de geografiska alternativen så förekommer Stockholm rätt ofta högt upp medans "Småland och öarna" allt som oftast har en lägre nivå. Mera sällan förekommer Norrland och Mellansverige, men inga omnämnande av varken södra eller västra Sverige - deras svar ligger väl någonstans i mitten får jag anta. Jag var ju i Växjö för några veckor sedan och min erfarenhet är att kunskapen hos många smålänningar nog inte är särskilt hög i detta ämne - dock finns en stor nyfikenhet, det var i alla fall den känslan jag fick under ölfestivalen. Att många i Hipster-högkvarteret säger sig ha goda kunskaper i ämnet är ju inte särskilt överraskande.....
Det mest positiva resultatet är enligt mig att så pass många tänker sig att öka sin konsumtion av mikrobryggd öl i framtiden. Negativ är väl att så pass liten andel (enligt denna undersökning) kvinnor fortfarande ger sig i kast med hantverksöl.

OBS! Vad gäller kommentaren "Mitt svar" så har jag inte själv deltagit i undersökningen utan jag anger här bara vad jag skulle ha svarat om jag fått frågan.

Länk till Galateas press-release;
Tack till Jessica för att jag fick ta del av resultatet av undersökningen och därigenom också fick möjlighet att se frågeformuläret.


1 kommentar:

  1. Härligt med lite allmänbildning av öl. Sånt tycker vi om! Öl bryggt med riktig kärlek smakar alltid godast. :)

    SvaraRadera